خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو منوئت باخ
لطافت قوی موسیقی و گستردگی هنر باخ، او را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آهنگسازان غرب در سنت تُنال مشهور ساخته‌ است. در این ویدئو به شما آموزش داده‌ایم تا قطعه منوئت باخ را با فلوت ریکوردر بنوازید.