خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو سرگذشت زمین
در این ویدئو ابتدا سیاره زمین را می‌بینید و سپس صحنه‌هایی از انسان‌ها، حیوانات و اتفاقاتی که روی آن افتاده است به تصویر کشیده می‌شود.