خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پرواز پلیکان‌ها
این تصاویر داستان پلیکان‌ها را روایت می‌کند که از آشیان خود بلند شده، پرواز می‌کنند و به صحنه‌های مختلفی برمی‌خورند. در نهایت دوباره پلیکان‌ها را خواهید دید که در آشیانه آرام گرفته‌اند.