خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو داستان مرد شهرنشین
در این قسمت سرگذشت کوتاهی از یک مرد را خواهید دید که بخش‌هایی از زندگی او در کنار خانواده‌اش نشان داده می‌شود.