خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو شمایل حیوانات
در این ویدیو شکل حیوانات مختلف از قبیل گربه، ماهی و زرافه به شکلی فانتزی و فکاهی با استفاده از شن روی تصویر نقش می‌بندد.