خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو از اعماق زمین
در ابتدا تصویری شبیه به یک گورستان را خواهید دید که یک چهره از میان آن پدیدار می‌شود و بعد دو شخص بر فراز شکافی روی زمین روی یک طناب به هم می‌رسند و دست می‌دهند.