خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو عشق به زندگی
در اینجا کودکی را خواهید دید که از سلامتی به بیماری می‌رسد اما عشق و شور او برای زندگی دوباره برایش سلامتی به همراه می‌آورد.