خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو خیال پردازی ژوراسیک
با دیدن این ویدیو به دوران ماقبل تاریخ برمی‌گردید و حیات دایناسورها را تا انقراضشان در خیال‌های شنی این مرد هنرمند خواهید دید.