خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو رویای ماجراجویی
در این داستان مردی را می‌بینید که پس از نگاه به افق به دنبال ماجراجویی‌های مختلف می‌رود، در حالی که سگ او همواره از دور مراقبش است. در پایان مرد همراه با سگش به خانه برمی‌گردد.