خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو داستان یک خانواده
داستانی که در این قسمت با استفاده از نقاشی شنی روی صفحه نقش می‌بندد داستان یک خانواده است که در آن پدر از خانواده جدا شده و در پی اتفاقاتی دوباره به آن‌ها بازمی‌گردد.