خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طراحی کاراکترهای مختلف
خوبی کار با شن انعطاف آن است. چرا که به شما اجازه می‌دهد به سادگی طرحی که کشیده‌اید را تغییر دهید و به شکلی دیگر در آورید. در این قسمت نمونه جالبی از این تغییرات را خواهید دید.