خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو درخت پر شکوفه
در این قسمت هنرمند نقاش ابتدا با ریختن و ترکیب چند رنگ روی قاب یک زمینه زیبا می‌سازد و سپس روی آن درختی پر از شکوفه را نقاشی می‎کند.