خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آسمان شب
در این ویدیو نقش زیبا و چشم‌نوازی از آسمان شب با تکنیک استفاده از اسفنج روی صفحه شکل می‌گیرد. اضافه شدن ستارگان با پاشیده شدن رنگ از نوک قلم مو جلوه این نقاشی را به اوج می‌رساند.