خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو درخت ژاپنی
اگر درخت‌های ژاپنی را دیده باشید می‌دانید که انواع مختلفی از آن‌ها وجود دارد که سرتاسر با شکوفه‌های رنگارنگ و زیبا پوشیده شده‌اند. در این ویدیو یک نمونه از این درخت کشیده می‌شود.