خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو شکوفه و پروانه
در این قسمت نقاش قاب کوچکی را انتخاب می‌کند و با یک قلم موی ظریف روی آن شاخه‌های باریک می‌کشد. پس از شاخه‌ها هنرمند با گوش پاک کن روی شاخه‌ها شکوفه می‌گذارد و در نهایت کار با قرار دادن چند پروانه فومی در قاب تمام می‌شود.