خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تابلوی لکه‌ای
در اثری که در این قسمت نقاشی می‌شود از مقداری الکل ایزوپروپیل استفاده شده است و همین موضوع باعث شده تا لکه‌های الکل جلوه زیبایی در کار نهایی ایجاد کنند.