خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رگه‌های آبی
آنچه از ابتدا تا انتهای این ویدیو مشاهده خواهید کرد، کشیده شدن یک تابلوی انتزاعی با استفاده از رنگ اکریلیک است که در آن طیف گوناگونی از رنگ آبی به چشم می‌خورد.