خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نوارهای رنگی سرد و گرم
نقاشی انتزاعی که در این قسمت با رنگ اکریلیک کشیده می‌شود در انتها به صورت نوارهایی از رنگ روی یک زمینه آبی جلوه می‌کند که رنگ‌های سرد و گرم در آن به چشم می‌خورد.