خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تابلوی مشکی قرمز
در اینجا یک تابلوی کاملاً انتزاعی با استفاده از رنگ اکریلیک کشیده می‌شود. در این اثر دو رنگ مشکی و قرمز غالب است که روی یک زمینه سیاه و سفید قرار می‌گیرد.