خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو رنگ در رنگ
باز هم ترکیب چند رنگ اکریلیک مایع و ریختن آن روی سطح سفید که به ایجاد یک شکل و طرح نو و زیبا منجر می‌شود را در این قسمت خواهید دید.