خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تابلوی رنگ مایع
در این ویدیو هم درست مانند ویدیوهای قبل هنرمند با ریختن ترکیبی از رنگ اکریلیک مایع روی سطح سفید طرحی کاملاً ذهنی را پدید می‌آورد.