خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مارپیچ رنگ
در این قسمت با استفاده از همان تکنیک همیشگی شاهد شکل‌گیری یک شکل مارپیچ انتزاعی با استفاده از رنگ اکریلیک مایع روی سطح سفید خواهید بود.