خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تابلو انتزاعی
شاید از دیدن شگرد ایجاد این تصویر با رنگ اکریلیک مایع حسابی تعجب کنید. به هرحال این اثر هم در نظر پدید آورنده‌اش نوعی هنر است. البته این اثر از نوع فوق‌العاده انتزاعی است.