خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو بهشت چهار رنگ
در این ویدیو شاهد شکل‌گیری یک اثر هنری چشم‌نواز هستید که با ترکیب تنها چهار رنگ روی یک زمینه مربعی شکل نقش می‌بندد.