خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو جلوه‌های اکریلیک
در این ویدئو هنرمند با تکنیک خاص به خود ابتدا مقداری رنگ را ترکیب و سپس آن را در سطح کار پخش می‌کند. سپس با سوزاندن رنگ جلوه‌های زیبایی را پدید می‌آورد.