خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو بوکرینی - مینوئت پنجم
این قطعه یکی از قطعه‌های آرام و بسیار ظریف است که نواختن آن با ساز پیانو آن را تبدیل به نوعی موسیقی بهشتی کرده است. در این ویدئو نحوه نواختن آن را با ساز پیانو در سطح مبتدی به شما آموزش داده‌ایم.