خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو بتهوون - پاته تیک
پاته تیک نیز قطعه‌ای از آثار بتهوون است که بسیار گوش نواز است. در این ویدیو می‌توانید نحوه نواختن آن را با ساز پیانو در سطح مبتدی آموزش ببینید.