خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو بافت روستایی مدرن
در این ویدیو می خواهیم چگونگی طراحی اولیه یک ساختمان با بافت روستایی را به شما آموزش دهیم که با توجه به جزییات ریز متفاوت، نسبت به بناهای دیگر دارای ویژگی‌های خاصی خواهند بود.